KVIZ

 14. Predsjednik SFRJ
 13. Clan predsjednistva SFRJ
 12. Predsjednik SIV-a
 11. Republicki predsjednik
 10. Clan republickog predsjednistva
   9. Predsjednik opstine
   8. Predsjednik mjesne zajednice
   7. Partijski sekretat
   6. Clan partije
   5. Kursista partijske skole
   4. Udarnik
   3. Akcijas
   2. Omladinac
   1.  Pionir

Narodna poslovica kaze da je svaki pocetak tezak. Ipak pocetak ovog kviza ne bi trebao biti tezak. Pocnite od prvog pitanja za osvajanje naziva pionir
da se uvjerite.

PITANJE ZA NIVO
PIONIRA